Xeljanz® (tofacitinib)

Vil du vite mer om Xeljanz?

Se felleskatalogen for mer informasjon:

 

For helsepersonell:

Mer informasjon om Xeljanz

 

OPPDATERT 2017-06-28

PP-XEL-NOR-0036


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell