Zoloft® (sertralin)

Vil du vite mer om Zoloft?

Zoloft 25, 50 og 100 mg tabletter, filmdrasjerte

 

OPPDATERT 2018-01-25

PP-GEP-NOR-0691


Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell