Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

 

For kvinner mellom 18 og 50 år. Du må tidligere ha fått diagnosen av lege og kjenne igjen symptomene. Brukes dersom behandling med krem/stikkpiller ikke er egnet eller ikke har effekt. Du bør ikke bruke Diflucan® dersom du er gravid med mindre legen din har bestemt det. Les informasjon på pakningen nøye før bruk.

PP-DIF-NOR-0222