Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lungekreft

Lungekreft er den nest vanligste kreftformen hos menn og den tredje vanligste hos kvinner i Norge.

Lungekreft deles vanligvis inn i to hovedformer: ikke-småcellet og småcellet lungekreft. Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste formen og utgjør ca. 85% av tilfellene.

Reteranser:

https://www.kreftregisteret.no/generelt/om-kreft/lungekreft  per 25.09.2019
http://kreftlex.no/Lunge.aspx per 25.09.2019

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

PP-ONC-NOR-0225