Last ned og bestill

Materiell for pasient

Xeljanz pasientkort

Xeljanz pasientkort. Se www.felleskatalogen.no for å se/laste ned PDF-versjon av pasientkortet.

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk brukeveiledning Gastroenterologi

Praktisk brukerveiledning for helsepersonell med informasjon om dosering, dosejustering, overvåkning, retningslinjer og sjekklister. (PP-XEL-NOR-0208)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk brukeveiledning Revmatologi

Praktisk brukerveiledning for helsepersonell med informasjon om dosering, dosejustering, overvåkning, retningslinjer og sjekklister. (PP-XEL-NOR-0204)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk pasientveiledning Gastroenterologi

Praktisk pasientveiledning Gastroenterologi (PP-XEL-NOR-0185)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

Xeljanz praktisk pasientveiledning Revmatologi

Praktisk pasientveiledning Revmatologi (PP-XEL-NOR-0205)

PP-XEL-NOR-0200