Legemidler i miljøet

Legemidler i miljøet

Risiko og håndtering

Legemidler spiller en avgjørende rolle i behandlingen og forebyggingen av sykdommer. Imidlertid er det bekymringsverdig at det kan finnes spor av legemidler i miljøet, som mistenkes å kunne ha utilsiktede innvirkninger på dyr, planter og mikroorganismer i miljøet1 og kanskje indirekte på mennesker2.

Professor i miljøvitenskap, Alistair Boxall, fra University of York i Storbritannia og professor i økotoksikologi, John Sumpter, fra Brunel University, også i Storbritannia, forteller hvordan legemidler i miljøet potensielt kan påvirke økosystemer og menneskers helse.

I tillegg diskuterer de ulike tiltak som er nødvendige for å redusere mengden av legemidler som slippes ut i miljøet.

 

 

 

Les mer: 

PP-GIP-NOR-1008