Norges beste arbeidplass 2015

Pfizer er kåret til Norges beste arbeidsplass i 2015.

Great Place to Work har kåret Pfizer til Norges beste arbeidsplass 2015. Dette er et resultat av mange års tålmodig innsats for et bedre arbeidsmiljø.

Pfizer er kåret til Norges beste arbeidsplass i 2015

- Først og fremst vil jeg takke alle de hyggelige og kompetente kollegaene i Pfizer som hver dag bidrar til at Pfizer er et så godt sted å arbeide. Det er en stor ære å bli kåret til Norges beste arbeidsplass. Et godt arbeidsmiljø kommer ikke gratis, og for oss har dette vært en grundig prosess over flere år hvor vi har jobbet tålmodig og systematisk med å øke jobbtilfredsheten hos alle kolleger, sier Sissel Lønning Andresen.

- Det handler blant annet om at ansatte har blitt bedre involvert i beslutninger og prosesser på arbeidsplassen, og at ledere og mellomledere har utviklet et samstemt og tydelig lederskap og investert tid i å kommunisere godt med kolleger. I tillegg har vi utarbeidet visjon, mål og verdier som skal styrke samholdet i Pfizer.

En moderne arbeidsplass

Pfizer gikk i år helt til topps i sin klasse for mellomstore bedrifter. Great Place to Work har lagt vekt på en kombinasjon av ansattes egne evalueringer av arbeidsplassen, og hvilke tiltak bedriften gjør for arbeidsmiljøet.

- Pfizer AS er på mange måter et symbol på det moderne arbeidslivet. Det er en bedrift med høyt kvalifiserte ansatte, som forventer deltagelse i beslutningsprosesser og en stor grad av selvstendighet i arbeidet.

- Når prisen for Norges beste arbeidsplass 2015 går til Pfizer AS, er det et bevis på at systematisk innsats for et bedre arbeidsmiljø kan gi veldig gode resultater. Dette er ikke et resultat av tilfeldigheter, men at Pfizer over flere år har jobbet systematisk med å skape et bedre arbeidsmiljø, sier Jannik Krohn Falck, Partner i Great Place to Work.

 

 

 

 

OPPDATERT 2015-03-23

E2015-0295