Om legemidler

Om legemidler

Riktig bruk av legemidler er viktig. Om du bruker legemidler feil kan resultatet blir manglende effekt eller alvorlige bivirkninger. Her kan du lese mer om riktig bruk av legemidler og hvordan Pfizer jobber med mer miljøvennlig legemiddelproduksjon.

 

 

PP-GIP-NOR-0665