Pfizers selskapsstruktur

Pfizer ble etablert i 1849, og har gjennom 150 år utviklet seg til å bli verdens ledende biofarmasøytiske selskap.

Vi tilbyr behandling på viktige områder som blant annet kreft, hjerte- og karsykdom, psykisk sykdom og revmatisme. Gjennom flere oppkjøp og fusjoner er selskapet de senere årene styrket for å forbedre vårt fortrinn som et innovativt selskap. Pfizer har de senere årene mottatt flere prestisjetunge priser og utmerkelser for vårt arbeid med å utvikle nye vaksiner.  Gjennom å utvikle ny medisin som gir betydelig forbedring for pasientenes helse, bidrar vi til å skape verdier for pasienter, for samfunnet og for våre investorer.

Pfizers nordiske engasjement startet med en etablering i Sverige i 1953, og noen år senere ble selskapet etablert i Norge. I 2000 fusjonerte Pfizer med Warner-Lambert. I 2003 kjøpte Pfizer Pharmacia, et svensk selskap med lange tradisjoner og en viktig portefølje av medisiner. I 2009 ble også Wyeth integrert i Pfizer, og bidro med å styrke vår portefølje innenfor vaksiner, prevensjon og biologisk behandling av revmatisk sykdom.

Pfizer Norge er i dag inndelt i fire foretningsområder, som er primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, onklologi og etablerte produkter. Denne strukturen innebærer at selskapet har flere, men mindre foretningsområder som kan fokusere på å gi et enda bedre tilbud til pasientene og til samfunnet på sine respektive områder.

OPPDATERT 2013-04-16

E2013-0539