Riktig legemiddelbruk

Legemidler kan forebygge sykdom, lindre smerte, behandle sykdom og redde liv. Hvis de brukes riktig.

Manglende behandling kan føre til unødvendige helseproblemer og skader. Feilmedisinering, for eksempel at man ikke tar en medisinkur helt ut, kan føre til at behandlingen ikke virker som den skal.

Pfizer Norge har som visjon å være en pådriver for riktig legemiddelbruk i Norge. Det betyr at pasienten skal få riktig medisin til riktig tid i riktig dose. Det skal alltid være hensynet til pasientenes helse som skal styre valg av behandling. Konkret innebærer dette følgende:

  • Pfizer vil dele all vår kunnskap om legemidlers bruksområder med helsepersonell. Vi informerer om riktig bruk, i tråd med det helsemyndighetene har bestemt. Vi vil gi balansert og korrekt informasjon om virkninger og bivirkninger. Vi vil bidra til at helsepersonell som skriver ut legemidler holder seg oppdatert om legemiddelutviklingen, og diskuterer alternativer åpent med pasienten. Pasienten må veiledes hver gang et legemiddel skrives ut, og følges opp så lenge behandlingen pågår.
  • Pfizer vil bidra til at helsepersonell og pasient kan ta ansvar for egen helse og legemiddelbruk. Vi oppfordrer pasientene til å fortelle sin lege om virkninger og bivirkninger, og å følge anvisningene som gis av helsepersonell og produsent.
  • Pfizer vil bidra til at alle som leverer ut legemidler gir pasienten nødvendig veiledning hver gang et legemiddel leveres ut, og må henvise pasienten til lege dersom det oppstår tvil om legemiddelet er riktig.
  • Pfizer engasjerer seg for at pasienter får et likeverdig tilbud om ny, effektiv og trygg behandling.

 

PP-GIP-NOR-0404