Å avslutte en behandling

Visse legemidler krever at man trapper neddoseringen før man avslutter behandlingen. Andre legemidler, som for eksempel antibiotika, kan avsluttes brått uten bivirkninger.

Det er like viktig å avslutte som å fullføre behandlingen på riktig måte. Du skal aldri ta legemidler lenger enn nødvendig. Noen typer behandling kan gi plager ved avslutning fordi kroppen har vent seg til et visst legemiddel. Et eksempel er behandling mot depresjon og angst hvor man ofte reduserer dosen trinnvis i stedet for å avslutte behandlingen brått.

Bruken av legemidler kan deles inn i kortvarig og langvarig behandling. Den korte  behandlingen er ofte tidsbegrenset, mens den lange behandlingen kan vare hele livet. Dessuten finnes det noen sykdommer som man kan bli kvitt, men som også kan utvikles og bli kroniske.

PP-GIP-NOR-0402