Bivirkninger

Bivirkninger er uønskede effekter av et legemiddel. De opptrer i varierende styrke og intensitet. Noen opplever ikke bivirkninger i det hele tatt. Kliniske studier gir et bilde av de vanligste bivirkningene til et legemiddel, og disse danner grunnlag for hyppigheten som er angitt i pakningsvedlegget. Bivirkninger som rapporteres etter at legemidlet har kommet for salg vil kunne føre til endringer i pakningsvedlegget og annen produktinformasjon.

Alle som har tillatelse til å selge legemidler må til enhver tid ha en tilstrekkelig kvalifisert person som har ansvar for legemiddelovervåkning. Pfizer har en egen avdeling i Norge som jobber med dette.

Vi tar imot bivirkningsrapporter på alle Pfizers legemidler. Disse mottar vi fra pasienter, leger, farmasøyter og annet helsepersonell. Vi legger rapportene inn i Pfizers globale database. Dersom vi ønsker tilleggsinformasjon om saken, vil vi etter samtykke fra pasient kontakte relevant helsepersonell og etterspørre dette. Vi rapporterer alle bivirkninger som er vurdert til å være alvorlige videre til Statens Legemiddelverk innen 15 dager etter mottak. Hovedkontoret vårt gjør jevnlig analyser med hensikt å fange opp signaler om nye bivirkninger.

Leger som er ansvarlige for kliniske studier som er sponset av Pfizer har fått grundig opplæring i bivirkningsrapportering. De mottar jevnlig ny informasjon om det aktuelle legemidlet. Pfizer rapporterer også bivirkninger fra kliniske studier videre til Statens Legemiddelverk.

PP-GIP-NOR-0402