Om legemidler og medisiner

Legemidler hjelper mennesker på mange måter, som forebyggende, helbredende eller lindrende behandling. Noen legemidler brukes til å stille en diagnose, og andre til å behandle sykdommer

For at legemidler skal kunne selges og brukes i Norge kreves det en godkjenning fra Statens legemiddelverk.

Et legemiddel er et resultat av et svært langt og målbevisst arbeid. Det tar som regel mer enn 10 år å utvikle et legemiddel og få det godkjent. Det krever betydelige investeringer i forskning, men fremfor alt kreves det spesialistkunnskap innenfor mange forskjellige vitenskapelige områder.

Legemidler er oppdelt i reseptfrie og reseptpliktige legemidler. De reseptfrie egner seg til egenbehandling og kan kjøpes på apotek uten resept. De reseptpliktige utleveres på resept fra lege. Det som avgjør om et legemiddel krever resept er delvis hvilken sykdom eller plage legemidlet er ment å behandle, delvis legemidlets egenskaper med tanke på for eksempel bivirkninger.

PP-GIP-NOR-0402