Overdosering

De fleste legemidlene har en sikkerhetsmargin som innebærer at en ekstra dose sjelden forårsaker skade. Det finnes imidlertid legemidler som er farlige å overdosere, også i små mengder. Barn, gravide og personer med nedsatt lever- eller nyrefunksjon er ekstra følsomme overfor overdosering.

Hvis eldre personer som behandles med legemidler plutselig blir forvirret, sløv eller får balanseproblemer kan det handle om overdosering. I noen tilfeller tror man kanskje at effekten blir bedre hvis man tar litt ekstra. Dette er imidlertid ikke tilfellet ettersom doseringen er bestemt gjennom forskning og studier og er tilpasset den sykdommen man har. Den spesifikke doseringen du har fått av legen er spesielt tilpasset deg som pasient og til din situasjon.

Oppbevar alltid legemidler utilgjengelig for barn. Hvis barn får i seg legemidler skal man alltid kontakte lege. Ved akutte forgiftninger skal du øyeblikkelig ringe nødtelefonen 113.

PP-GIP-NOR-0402