Slik bruker du legemidler riktig

Dersom du bruker legemidler feil, kan resultatet være manglende effekt, eller alvorlige bivirkninger. Det blir også veldig vanskelig å vurdere om behandlingen passer for deg eller bør avbrytes.

Noen grunner til feil bruk av legemidler kan være:

 • Ubehagelige bivirkninger, som fører til at legemiddelet blir brukt mindre enn forskrevet
 • Den forventede effekten uteblir
 • Du føler deg bedre, og velger å redusere eller avslutte behandlingen for tidlig

Dersom du har spørsmål om hvordan du skal bruke et legemiddel riktig bør du ta kontakt med lege eller apotek for råd.

Noen praktiske råd for å sikre riktig bruk av legemiddelet:

 • Informer legen din om:
  • hvilke legemidler og naturlegemidler du tar
  • du er eller planlegger å bli gravid
  • du har nedsatt nyre- eller leverfunksjon
 • Du skal alltid rådføre deg med apoteket hvis du er gravid og skal kjøpe reseptfrie legemidler eller naturlegemidler.
 • Gi aldri barn reseptpliktige legemidler hvis de ikke er forskrevet til barnet.
 • Ikke gi barn reseptfrie legemidler som ikke uttrykkelig er tiltenkt barn.
 • Vær ekstra nøye med å kontrollere doseringen til barn, gi aldri mer enn forskrevet dose.
 • Bruk aldri legemidler som er forskrevet til andre og ikke gi legemidler videre til andre selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontroller at legemidlet ikke er klassifisert som trafikkfarlig hvis du skal kjøre bil. Les pakningsvedlegget.
 • Kontroller at det ikke er noe du ikke skal spise eller drikke i forbindelse med medisineringen.
 • Oppbevar alltid legemidler utilgjengelig for barn.
PP-GIP-NOR-0402