Å ta flere legemidler samtidig

Hvis man tar flere legemidler, naturlegemidler, kosttilskudd eller visse matvarer samtidig kan det gi uønskede bivirkninger. Disse bivirkningene kalles for interaksjoner.

Når du tar flere legemidler samtidig, kan det hende at de påvirker hverandre og at effekten av det ene legemidlet eller flere reduseres eller øker. Dette gjelder også for naturlegemidler, reseptfrie legemidler og i kombinasjon med alkohol og visse matvarer. Du finner opplysninger om interaksjoner i pakningsvedlegget til legemidlet.

Det er viktig at legen din kjenner til hvilke legemidler og naturlegemidler du tar, ta dem gjerne med og vis dem til legen din. Blir bivirkningene for plagsomme og slitsomme er det viktig at du diskuterer dette med legen.

PP-GIP-NOR-0402