Ulike måter å ta legemidler på

Legemidler kan for eksempel tas gjennom munnen eller settes i endetarmen. Det kan injiseres med sprøyte og også tas som plaster.

De ulike formene som legemidler finnes i kalles også formuleringer. Noen legemidler finnes i mange forskjellige formuleringer, og som pasient har man da muligheten til å velge i samråd med lege den formuleringen som passer best. Noen legemidler kan man bare ta på én måte.

De fleste legemidler tas opp i blodet for å komme frem til det stedet i kroppen de skal virke på. Det finnes likevel legemidler som ikke behøver å bli tatt opp i blodet, for eksempel kremer, sprayer, plaster, dråper, tyggegummi og stikkpiller. Disse virker mer lokalt, på det stedet de plasseres.

Ofte finnes legemidlet både som injeksjon (sprøyte), tablett eller kanskje i flytende form. Det som avgjør hvilken formulering man skal velge avhenger av en del forhold, blant annet hvor alvorlig syk man er, hvor i kroppen legemidlet skal virke og hvor hurtig effekt man ønsker. En injeksjon med sprøyte virker vanligvis hurtigere enn en tablett som man svelger.

PP-GIP-NOR-0402