Om Pfizer og vår virksomhet

Velkommen til Pfizer

Pfizer er et internasjonalt selskap med virksomhet i over 150 land. Vi har mer enn 100 000 engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere i hele verden.

I Norge har Pfizer om lag 85 ansatte med sterk kompetanse innenfor medisin, farmasi, biokjemi, helseøkonomi og andre fagområder. Vår visjon er å være en pådriver for riktig legemiddelbruk i Norge. Riktig legemiddelbruk betyr at pasienten skal få riktig medisin i riktig dose til riktig tid.

Pfizer Norge arbeider i tråd med våre kjerneverdier, som er engasjement, integritet og kunnskap.

Engasjement: Uten engasjement skjer det ingenting. Noen må ta initiativet. Noen må tørre å stille spørsmål ved det gamle, og foreslå det nye. Vi i Pfizer vil ta initiativet. Initiativet til å forske frem ny behandling som kan gi bedre helse. Initiativ til å sørge for riktig legemiddelbruk. Vi engasjerer oss for at pasienter i Norge skal få tilgang til ny, trygg og effektiv behandling i takt med medisinske fremskritt.

Integritet: Vi i Pfizer legger vekt på å opptre med integritet og etterrettelighet i alt vi gjør, slik at vi kan gjøre oss fortjent til tillit og respekt fra pasienter, fra våre samarbeidspartnere og fra samfunnet. Når integritet er en kjerneverdi for oss, betyr det at vil holde en høy etisk standard, være åpne og følge de regler som gjelder for vår virksomhet.

Kunnskap: Pfizers suksesshistorie som et ledende legemiddelselskap er bygget på kunnskap. All vår forskning og utvikling av nye medisiner er bygget på vår sterke kunnskap om medisin, farmasi, biokjemi og mange andre fagområder. Vi i Pfizer Norge vil gjerne dele denne kunnskapen. Vi samarbeider med norske myndigheter om å sørge for at leger og pasienter får riktig informasjon om våre legemidler, slik at vi sikrer trygg og effektiv bruk av medisinene.

Pfizers selskapsstruktur

Pfizer ble etablert i 1849, og har gjennom over 160 år utviklet seg til å bli verdens ledende biofarmasøytiske selskap.

Vi tilbyr behandling på viktige områder som blant annet kreft, hjerte- og karsykdom, psykisk sykdom og revmatisme. Gjennom flere oppkjøp og fusjoner er selskapet de senere årene styrket for å forbedre vårt fortrinn som et innovativt selskap. Pfizer har de senere årene mottatt flere prestisjetunge priser og utmerkelser for vårt arbeid med å utvikle nye vaksiner.  Gjennom å utvikle ny medisin som gir betydelig forbedring for pasientenes helse, bidrar vi til å skape verdier for pasienter, for samfunnet og for våre investorer.

Ett navn - to selskap

Pfizer er i dag organisert som to separate juridiske selskap. I Norge er disse to selskapene registrert som Pfizer AS og Pfizer Norge AS. Men Pfizer er fortsatt en samlet bedrift med et godt samarbeid og et felles mål om å være en bidragsyter til riktig legemiddelbruk i Norge.

Pfizers nordiske engasjement startet med en etablering i Sverige i 1953, og noen år senere ble selskapet etablert i Norge. I 2000 fusjonerte Pfizer med Warner-Lambert. I 2003 kjøpte Pfizer Pharmacia, et svensk selskap med lange tradisjoner og en viktig portefølje av medisiner. I 2009 ble også Wyeth integrert i Pfizer, og bidro med å styrke vår portefølje innenfor vaksiner, prevensjon og biologisk behandling av revmatisk sykdom.

PP-GIP-NOR-0665