Verdien av legemider

Medisinske gjennombrudd gir oss helt nye muligheter til å behandle eller kurere sykdommer. Over de siste tiårene har nye legemidler blant annet gjort at dobbelt så mange pasienter overlever kreftsykdom, at færre dør av hjerte- og karsykdommer, og at pasienter med revmatisme har fått et helt nytt liv. 

Dette er bare starten. Medisinsk forskning fortsetter å gi oss nye muligheter og nytt håp for mange pasienter i fremtiden. Vårt mål er å fortsette å levere nye medisinske gjennombrudd som kan endre pasienters liv.

Her har vi samlet noen artikler som forteller historien om verdien av legemidler. 

 

Verdien av legemidler

Verdien av behandling for brystkreft med spredning

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner.  I løpet av de siste tiårene har man fått økt kunnskap om brystkreft. For de som rammes av denne sykdommen er utsiktene til å overleve stadig bedre, og de som ikke blir friske lever lengre med sykdommen.

Verdien av legemidler

Genterapi - fra visjon til realitet

Genterapi er en banebrytende metode som kan innebære store muligheter ved å bidra til behandling av sjeldne sykdommer, og også ha potensiale til å kurere sykdommer som det i dag ikke finnes noen kur for. 

Verdien av legemidler

Utvikling innen behandling av revmatoid artritt

Å bli diagnostisert med revmatoid artritt betyr ikke det samme i dag som for 20 år siden. Nye biologiske og ikke-biologiske medikamenter har revolusjonert behandlingen og gjort det mulig for pasienter i stor grad å leve et normalt liv.

Verdien av legemidler

Hjerneslag kan forebygges

Behandling med blodfortynnende medisiner eller antikoagulantia, reduserer risikoen for blodproppdannelse hos pasienter med atrieflimmer og kan dermed redusere risikoen for hjerneslag med opptil 70-80 %.

PP-INT-NOR-0044