Nyhetsbrev fra Pfizer

Meld deg på vårt nyhetsbrev til helsepersonell* og motta faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder. Vennligst fyll ut skjema og trykk på "send inn".

* I legemiddelforskriften § 13-7 defineres helsepersonell som: leger, sykepleiere, tannleger, veterinærer, farmasøyter, fiskehelsebiologer og studenter i disse fagene.


Dersom du melder deg på nyhetsbrev samtykker du til at Pfizer AS, Drammensveien 288, 0283 Oslo, lagrer og bruker nedenstående personopplysninger om deg. Disse vil kun brukes til utsendelse av nyhetsbrev med faglig informasjon. Du kan når som helst be om innsyn i opplysningene registrert om deg, be om retting av uriktige opplysninger eller informere oss om at du motsetter deg fortsatt behandling av dine personopplysninger. Du kan videre når som helst avmelde deg fra mottakelse av slik informasjon fra oss.

Personvernklausul:
Personopplysninger (navn, e-post adresse, rolle og HPRnr) vil bli behandlet (1) av Pfizer AS, Drammensveien 288, 0283 Oslo og delt globalt innen Pfizer-konsernet og med våre tjenesteleverandører forutsatt at de oppfyller nødvendige sikkerhetskrav; (2) for å kunne interagere med deg; for å drive vår virksomhet på lovmessig måte, for statistiske formål og for oppfylle vår legitime interesse knyttet til vår drift; og (3) for markedsføring og salgsfremmende kommunikasjon. Din e-postadresse, vil bli brukt til utsendelse av faglig informasjon og eventuelt informasjon om faglige møter. Opplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for formålet i henhold til norsk lov. Fordi Pfizer bruker globale elektroniske datasystemer for å ta vare på slike opplysninger, vil de kunne være tilgjengelige fra, samt kunne overføres til, land utenfor EU/EØS, f.eks. USA. Dette gjør vi basert på standardkontrakter godkjent av EU-kommisjonen der mottakeren gir nødvendige garantier for vern av de registrertes rettigheter. Den registrerte kan til enhver tid kreve innsyn i opplysningene som er registrert om vedkommende, samt be om retting av feilaktige opplysninger eller sletting hvis det ikke strider med lovpålagte krav, samt rett til dataportabilitet. Det kan klages til Datatilsynet over denne behandlingen. Hvis du ønsker å kontakte oss eller Pfizers Personvernombud i EU for å få ytterligere opplysninger om behandlingen av personopplysninger eller for å utøve personvernrettigheter du har (herunder innsigelse mot vår legitime interesser eller tilbakekall av samtykke hvor det er relevant) finner du mer informasjon i Pfizers Personvernserklæring for helsepersonell i EØS.

Bivirkningsrapportering

Hvis du vil rapportere en bivirkning?

Pfizer har en egen Drug Safety enhet som ivaretar alle oppgaver i forbindelse med rapportering av bivirkninger i følge gjeldende forskrifter både for spontane rapporter og i kliniske studier.

Gå til bivirkningsrapportering
PP-GIP-NOR-0579