Pfizer tilstede under VM i orientering

VM i orientering arrangeres 12. - 17. august i Østfold og Pfizer vil være tilstede med stand for å gi informasjon om flått, TBE (flåttbåren hjernebetennelse) og om hvordan man kan utvise godt flåttvett.

Det finnes flått med TBE-virus flere steder i Norge, og særlig i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Buskerud. TBE forekommer i områder av Sentral- og Øst-Europa, og risikoen for smitte kan variere innenfor små (flekkvise) områder.
 
Hvis du oppholder deg i disse delene av Norge og verden, og for eksempel i forbindelse med ferdsel i skog og mark, camping, skogsarbeid eller orienteringsløp, kan du ha en økt risiko for å bli smittet. Ønsker du å få råd om hvordan du kan forebygge TBE – kan du lese mer her.

Kom gjerne innom standen vår under VM i orientering!

WOC2019

OPPDATERT 2019-07-04

PP-VAC-NOR-0093