Vår oppgave

Vi ønsker alle å utvikle oss som mennesker. Å hjelpe andre mennesker å utvikle seg er en viktig del av Pfizers virksomhet.

Se film om Pfizers viktige formål.

 

OPPDATERT 2015-07-10

E2014-0938