Røykeslutt

Snakk med legen din om å bli røykfri. Råd og veiledning fra lege øker sjansen for å bli røykfri (1). Å slutte å røyke er noe av det viktigste en røyker kan gjøre for egen helse, både på kort og lengre sikt (2). Oppfølging hos legen øker sannsynligheten for et vellykket resultat (1).

Referanser:

  1. Aktuelt i foreningen. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2000 Nr.17/ 11. september 2008
  2. Prabhat Jha, Chinthanie Ramasundarahettige, Victoria Landsman, et al. N Engl J Med 2013; 368:341-350
  3. Heatherton TF, et al. The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. Br 
    J Addict 1991; 86:1119-27

E2015-0338

 

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.