Rapportering av bivirkninger for samarbeidspartnere

Nettbasert skjema er fjernet

Rutine for rapportering av bivirkninger for samarbeidspartnere er oppdatert gjeldende fra 27. mars 2019.

Bivirkningsrapportering skal derfor ikke lenger foregå via nettbasert skjema.

Ta kontakt med deres kontaktperson hos Pfizer dersom dere har spørsmål.

 

 

 

 

OPPDATERT 2019-04-02

PP-GIP-NOR-0368