Legemiddelinfo rett på mobilen

Norges første legemiddel utstyrt med en QR-kode på pakningen er nå ute i apotek. – Dette er trolig bare starten på en digital utvikling som vil gjøre det enklere og tryggere for forbruker å bruke legemidler, sier Espen Snipstad, rådgiver i Legemiddelforeningen (LMI).

Alle reseptfrie og reseptbelagte legemidler er lovpålagt å inneholde et pakningsvedlegg. Dette informerer pasienten om medisinens innhold, egenskaper, bivirkninger og mye mer. Pakningsvedlegget oppleves av mange som upraktisk, og ofte har man ikke dette for hånden når man ønsker å sjekke informasjon om legemiddelet.  

Første QR-kode i Norge
Som første aktør i bransjen har legemiddelselskapet Pfizer utstyrt sitt reseptfrie legemiddel Diflucan®, med en QR-kode. 

- Vi vet at mange kaster pakningsvedlegg til legemidler, og ikke finner det når de trenger det. Derfor har vi trykket en QR-kode på selve pakningen slik at pasienten enkelt kan laste det ned på mobilen sin når de trenger det, sier markedssjef Ken A Hauge i Pfizer AS. 

Starten på en revolusjon
Hos Legemiddelforeningen (LMI) er de positive til nyheten, og tror dette bare er starten på en digital utvikling også på dette feltet. 

- Det er naturlig å se for seg at den teknologiske revolusjonen også kommer til 
uttrykk innenfor legemidler. Nå er det snakk om en QR-kode, men det er trolig bare et spørsmål om tid før man kan se for seg at utvidet informasjon om produktene gjøres tilgjengelig også mobilt, sier Snipstad som understreker at dette må skje i nært samarbeid med norske helsemyndigheter. 

Mobil og apotek
Med QR-koden kan man enkelt laste ned all informasjonen i pakningsvedlegget til mobiltelefonen. Svært mange nordmenn bruker smarttelefon som kan lese QR-koder, og teknologien er enkel å bruke.

- Dette er et grep som gjør tilgangen til viktig legemiddelinformasjon enklere og bedre. Sammen med informasjonen man får på apoteket, vil QR-koder på legemidler kunne bidra til riktig legemiddelbruk, sier Karianne Kjos Ødegård i Ditt Apotek på Jessheim.

OPPDATERT 2015-09-15

PP-ALO-NOR-0005