Ansvar for miljøet

Pfizer vil ta vår del av ansvaret for å sikre et godt miljø og en bærekraftig utvikling. Vårt arbeid for miljøet baserer seg på FNs program Caring for Climate: Business Leadership Platform.

Pfizer har iverksatt mange tiltak for å ivareta naturen og redusere de miljømessige belastningene ved vår virksomhet. I perioden 2000 til 2007 reduserte Pfizer våre klimagassutslipp med 20 % målt i absolutte tall.  I perioden 2007 til 2012 lykkes vi også med å nå målet om å redusere utslippene med ytterligere 20 %.  Selskapet har økt gjenvinningsgraden for avfall og redusert bruk av vann og andre energikilder de senere årene.

Pfizer arbeider etter filosofien ”grønn kjemi”, som innebærer at produksjon og bruk av legemidler skal være så miljøvennlig som mulig. Dette innebærer at bruk av giftige stoffer reduseres, og at stoffene raskt kan brytes ned uten å tas opp i naturen.

Pfizer har iverksatt en rekke tiltak for å bruke minst mulig energi, og mest mulig ren energi i all vår virksomhet. 

Vi følger også opp våre samarbeidspartnere og underleverandører for å sikre en miljømessig forsvarlig virksomhet. Pfizer gjennomførte 213 revisjoner av helse, miljø og sikkerhet hos våre samarbeidspartnere i 2011. Hoveddelen av disse revisjonene ble foretatt i asiatiske land.

OPPDATERT 2013-05-22

E2013-0541