Pfizer markerer verdens blodproppdag

Torsdag 13. oktober er verdens blodproppdag, som er en markering av den globale innsatsen for diagnostisering og bedre behandling av blodpropp. Det er organisasjonen International Society on Thrombosis and Haemostasis Society (ISTH) som står bak verdens blodproppdag, og Pfizer i samarbeid med BMS er hovedsponsorer av markeringen.

Blodpropp, eller trombose, er en potensielt dødelig tilstand hvor blodet klumper seg i en arterie eller vene. Denne blodproppen kan hindre blodtilførsel der den er, eller løsne og flytte seg til viktige organer og forårsake skader der.

Venetrombose (VTE) oppstår ofte etter sykehusopphold eller operasjoner, og god forebygging av slike blodpropper er derfor viktig. Atrieflimmer (hjerteflimmer) er også en viktig årsak til blodpropp, og denne høsten har Pfizer og BMS samarbeidet med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke om kampanjen Kjenn Pulsen som gjennomføres i oktober. Vi vil oppfordre alle til å teste sin egen puls og se etter symptomer på hjerteflimmer, som kjennetegnes av unomalt raske eller ujevne pulsslag.

OPPDATERT 2016-10-12

PP-GIP-NOR-0074