Røykeslutt

Snakk med legen din om å bli røykfri. Råd og veiledning fra lege øker sjansen for å bli røykfri.1

Å slutte å røyke er noe av det viktigste en røyker kan gjøre for egen helse, både på kort og lengre sikt.2

Oppfølging hos legen øker sannsynligheten for et vellykket resultat.1

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

Referanser:
1. Stead LF, Buitrago D, Preciado N, et al. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;5:CD000165

2. Jha P, Ramasundarahettige C, Landsman V, et al. 21st-Century Hazards of Smoking and Benefits of Cessation in the United States. N Engl J Med 2013;368:341-50. DOI: 10.1056/NEJMsa1211128

3. US Department of Health and Human Services. The Health Consequences of Smoking: what it means to you. 2004. Available from www.surgeongeneral.gov/library/smokingconsequences/ (14.12.2017)

4. Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker EC et al. The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: a revision of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. British Journal of Addiction (1991) 86, 1119-1127

PP-GIP-NOR-0176