Kronisk smerte kan være nevropatisk

Hva er smerte?
Se videoen og få en forståelse av hva smerte er. Den forteller om ulike typer smerter - blant annet om forskjellen på akutte og kroniske smerter.