ULCERØS KOLITT OG FATIGUE

Symptomer på fatigue er noe mange, opp mot 70 % av de med ulcerøs kolitt opplever.

Snakk med de rundt deg om utfordringer, skap muligheter for å ta pausene som trengs.

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell.

Referanser:
- Hindryckx et al. Clinic Rev Allerg Immunol 2017
- Grimstad og Norheim. Tidsskr Nor Legeforen 2016.
- Ungaro R, Mehandru S, Allen PB, et al. Ulcerative colitis. Lancet. 2017;389(10080):1756-70.
- Buer LCT, Moum B. Inflammatorisk tarmsykdom. Indremedisineren. 2016(2):12-5.
- Farrell D, McCarthy G, Savage E. Self-reported Symptom Burden in Individuals with Inflammatory Bowel Disease. J Crohns Colitis. 2016;10(3):315-22.
PP-NOR-GIP-0303