Viagra Reseptfri godkjent som reseptfritt legemiddel

Statens legemiddelverk har godkjent Viagra Reseptfri (sildenafil 50 mg) som et reseptfritt legemiddel for behandling av impotens hos menn over 18 år.

Pfizer tar sikte på å lansere produktet i norske apotek tidlig 2020. Sildenafil (Viagra) vil fortsatt være tilgjengelig på resept både før og etter omklassifiseringen.

Viagra Reseptfri er det første legemiddelet til å inngå i en ny kategori av legemidler, klassifisert som «reseptfrie legemidler med veiledning». Legemidler i denne kategorien vil være tilgjengelige på apotek, over disk etter en konsultasjon med farmasøyt, men uten behov for resept fra lege.

 

Les mer om ordningen og Viagra Reseptfri på SLVs hjemmesider: https://legemiddelverket.no/nyheter/viagra-reseptfri-sildenafil-som-forste-reseptfri-medisin-med-veiledning

 

 

 

Viagra Reseptfri er en behandling for menn over 18 år med impotens.
Viagra Reseptfri vil våre tilgjengelig uten resept i apotek etter veiledning fra farmasøyt, veiledningen består i at farmasøyten stiller noen spørsmål om mannens helse og bruk av legemidler.
Skal ikke tas av menn som tar nitratmedisiner mot brystsmerter eller hjertesvikt, har lavt blodtrykk eller har hatt alvorlig synstap eller arvelig øyesykdom.
Menn må snakke med lege før de tar legemidlet dersom de har høyt blodtrykk som ikke er godt behandlet, har hjertekramper/brystsmerter (angina), har uregelmessige hjerteslag/hjertebank.

Advarsler og forsiktighetsregler
Seksuell aktivitet kan være ekstra belastende for hjertet. Det er viktig at menn som har hjerteproblemer eller tror de kan ha et hjerteproblem opplyser om dette i samtalen med farmasøyten i apotek.

Menn bør ta en helsesjekk hos sin fastlege så snart som mulig i løpet av de første 6 månedene etter man har begynt å bruke Viagra Reseptfri. Selv om man føler seg frisk, kan impotens være et tidlig tegn på:
hjerte- og karsykdom, diabetes, høyt blodtrykk eller høyt kolesterol

Bivirkninger De mest vanlige bivirkninger er hodepine, fordøyelsesproblemer, nesetetthet, svimmelhet, ansiktsrødme og synsforstyrrelser. Alvorlige bivirkninger kan forekomme hos enkelte pasienter, som brystsmerter, slag, nedsatt syn eller synstap eller kramper. Pakningsvedlegget må leses nøye før man tar Viagra Reseptfri, og man oppfordres til å spørre lege eller apotek dersom man er usikker eller opplever bivirkninger.

 

 

OPPDATERT 2019-08-23

PP-GEP-NOR-0830