Prevenar 13 er en konjugert pneumokokkvaksine

Prevenar 13 gir aktiv immunisering for forebygging av invasiv sykdom, pneumoni og akutt otitis media forårsaket av Streptococcus pneumoniae hos spedbarn, barn og ungdom, voksne og eldre.1

Bruk av Prevenar 13 bør baseres på offisielle anbefalinger der det er tatt hensyn til risikoen for invasiv sykdom og pneumoni hos de ulike aldersgrupper, underliggende komorbiditeter samt variasjonen av serotype-epidemiologi i ulike geografiske områder.

Alder alene øker risiko for pneumokokkpneumoni2, men for mange pasienter blir risikoen høyere grunnet kroniske tilstander.
Noen risikogrupper bør ha vaksine mot pneumokokksykdom i tillegg til influensavaksine.

Det finnes 4 pneumokokkvaksiner i Norge.

Dersom Pneumovax® er gitt tidligere, bør det være et intervall på minst 1 år før de får Prevenar 13®.3 

search

 

 

Vaksinepodden

Meld deg på

Påmelding til nyhetsbrev

I våre nyhetsbrev tilbyr vi faglig informasjon om våre legemidler og terapiområder.

Referanser:

1. Prevenar 13 SPC, 25.11.2020,
2. Shea KM, Edelsberg J, Weycker D et al, Rates of Pneumococcal Disease in Adults With Chronic Medical Conditions, Open Forum Infect Dis. 2014;1-9. doi:10.1093/ofid/ofu024,  3. Folkehelseinstituttet, Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge, Rapport 2015:7, https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/ sist oppdatert 05.03.2020 

PP-PRV-NOR-0003