Hvem får atopisk eksem?

  • Atopisk eksem er en av de vanligste kroniske, anfallsvise, inflammatoriske hudsykdommene og rammer flere hundre millioner mennesker over hele verden, dvs. omtrent 10% av voksne og omtrent 20% av barna.1,2 Hos omtrent 1 av 3 av dem som har atopisk eksem, er sykdommen moderat til alvorlig.3,4 
  • Atopisk eksem antas å ha mer enn én årsak, inkludert genetiske faktorer, og risikoen for sykdommen er høyere hvis noen av foreldrene har astma, høyfeber (allergisk rhinitt) eller atopisk dermatitt.1
  • Selv om atopisk eksem kan ramme mennesker i alle aldre og alle grupper over hele verden, blir ikke alle rammet på samme måte.1,3,5 En studie viser at det er høyere sannsynlighet for at ikke-hvite barn og voksne med atopisk eksem blir sykehusinnlagt, enn at hvite personer blir det.6
     

Informasjonen som gis her er av generell karakter og kan ikke erstatte rådgiving av lege eller annet kvalifisert helsepersonell

Referanser:

1. Eczema Symptoms & Causes | National Eczema Association. National Eczema Association. https://nationaleczema.org/eczema/. Publisert 2020. Nedlastet 9. november 2020, 2. Bekić S, Martinek V, Talapko J, Majnarić L, Vasilj Mihaljević M, Škrlec I. Atopic Dermatitis and Comorbidity. Healthcare. 2020;8(2):70. doi:10.3390/healthcare8020070, 3. Bieber T. Atopic Dermatitis. New England Journal of Medicine. 2008;358(14):1483-1494. doi:10.1056/nejmra074081, 4. Mullington J, Simpson N, Meier-Ewert H, Haack M. Sleep loss and inflammation. Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism. 2010;24(5):775-784. doi:10.1016/j.beem.2010.08.014, 5. Yang Y, Boen C, Gerken K, Li T, Schorpp K, Harris K. Social relationships and physiological determinants of longevity across the human life span. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2016;113(3):578-583. doi:10.1073/pnas.1511085112, 6. Narla S, Hsu DY, Thyssen JP, Silverberg JI. Predictors of hospitalization, length of stay, and costs of care among adult and pediatric inpatients with atopic dermatitis in the United States. Dermatitis. 2018;29(1):22-31.

PP-UNP-NOR-0102