Vaksinering og koronaviruset

Korrekt informasjon er viktig for at du skal få god kunnskap om koronavirus og hvordan du bør forholde deg til vaksinering.

Om Pfizer

Et historisk øyeblikk

Statens Legemiddelverk har gitt en betinget  (midlertidig) godkjenning av koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer, og skriver på sin nettside at vaksinen har vist god beskyttelse mot covid-19 hos de som har vært med i studien.

Verdien av våre legemidler

Pfizer og genterapi

Genterapier har gått fra å være en visjon om fremtiden til noe som nå har blitt en realitet. Disse høyspesialiserte behandlingene tar sikte på å løse årsaken til genetiske sjeldnee sykdommer og å tilby behandling som på lang sikt kan forbedre eller til og med kurere sykdommer.

Helse- og sykdomsinformasjon

Din helse er viktig for oss

Det handler både om å  utvikle medisiner og vaksiner, men også å tilby råd og verktøy som kan hjelpe deg og dine nærmeste til å leve et lengre og friskere liv.  

helse
Kun for Helsepersonell

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling

Vi tilbyr informasjon om behandlingsområder og legemidler, samt materiell og digitale verktøy som kan hjelpe helsepersonell.

helsepersonell

Medisinsk informasjon

Har du et medisinsk spørsmål?

Hvis du ønsker medisinsk informasjon om våre reseptbelagte produkter, kan du enten søke i vår medisinske informasjonsdatabase eller kontakte en av våre spesialister.

Les mer
PP-GIP-NOR-0796