Pfizer kutter prisene i lavinntektsland

Pfizer gjør nå legemidler og vaksiner tilgjengelig for kostpris i 45 av verdens fattigste land.

Om Pfizer

Pfizer er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskap. I Norge har Pfizer 85 ansatte med sterk kompetanse innenfor medisin, farmasi, biokjemi, helseøkonomi og andre fagområder. Vår visjon er å bidra til medisinske gjennombrudd som gjør menneskers liv bedre.

Koronavaksinen fra BioNTech og Pfizer

I Norge er det Statens Legemiddelverk og Folkehelseinstituttet som informerer befolkningen vedrørende Covid-19 og vaksinering.

Om Pfizer

Forskning og utvikling

De senere årene har Pfizer blant annet forsket frem vaksiner mot dødelig hjernehinnebetennelse, biologisk behandling mot revmatisme, medisiner mot kreft og hjertemedisiner. Vår forskning har bidratt til bedre helse og livskvalitet, og til å redde mange liv. Vi har fortsatt mange produkter under utvikling som kan gi vesentlig bedre helse for mange pasienter.

Om Pfizer

Samfunnsansvar

Pfizer er et stort og globalt selskap og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vårt høyeste mål er å levere medisinske gjennombrudd som endrer menneskers liv. Det skal vi gjøre på en måte som er til det beste for pasientene samtidig som vi tar vare på miljøet og opptrer ansvarlig på alle områder.

Om Pfizer

Rapport om Genterapi

Genterapi kan bety forskjellen mellom et liv preget av alvorlig sykdom, og et tilnærmet normalt liv.

For at også norske pasienter skal få tilgang til disse behandlingene må ordningene for godkjenning av nye medisiner og behandlingsformer endres, viser en fersk rapport fra Oslo Economics. 

Om Pfizer

Antibiotikaresistens rapport

Arbeidet for å reparere et ødelagt antibiotikamarked pågår i flere industrialiserte land som Storbritannia og Sverige. Også norske politikere har tatt utfordringen.

Med denne rapporten håper vi å gi en plattform for konstruktive diskusjoner. Vi ønsker å peke på noen mulige løsninger og muligheter som kan bringe oss videre. 

Om Pfizer

Verdien av legemidler

Medisinske gjennombrudd gir oss helt nye muligheter til å behandle eller kurere sykdommer. Over de siste tiårene har nye legemidler blant annet gjort at dobbelt så mange pasienter overlever kreftsykdom, at færre dør av hjerte- og karsykdommer, og at pasienter med revmatisme har fått et helt nytt liv.

Om Pfizer

Riktig legemiddelbruk

Legemidler kan forebygge sykdom, lindre smerte, behandle sykdom og redde liv. Hvis de brukes riktig. Manglende behandling kan føre til unødvendige helseproblemer og skader. Feilmedisinering, for eksempel at man ikke tar en medisinkur helt ut, kan føre til at behandlingen ikke virker som den skal.

Samfunnsansvar

Pfizer på en grønn reise

Pfizer sitt arbeid for å styrke miljømessig bærekraft – omtalt som vår grønne reise – omfatter en rekke ulike tiltak, blant annet å redusere virksomhetens karbonfotavtrykk, håndtere spillvann på en ansvarlig måte, implementere mer grønn kjemi og minimere avfallet.

Helse- og sykdomsinformasjon

Din helse er viktig for oss

Det handler både om å  utvikle medisiner og vaksiner, men også å tilby råd og verktøy som kan hjelpe deg og dine nærmeste til å leve et lengre og friskere liv.  

Kun for Helsepersonell

Informasjon om legemidler og behandlingsområder

Vi tilbyr informasjon om behandlingsområder og legemidler, samt materiell og digitale verktøy som kan hjelpe helsepersonell.

Jobbe i Pfizer

Pfizer Norge består av om lag 85 medarbeider med høy kompetanse innenfor medisin, farmasi, biokjemi, helseøkonomi og forretningsdrift.

 

Mer om Pfizer:

PP-UNP-NOR-0253