Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Pfizer er et stort og globalt selskap og vi tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vårt høyeste mål er å levere medisinske gjennombrudd som endrer menneskers liv. Det skal vi gjøre på en måte som er til det beste for pasientene samtidig som vi tar vare på miljøet og opptrer ansvarlig på alle områder.

I Pfizer har vi et bevisst forhold til mangfold på arbeidsplassen. Som ansatt i Pfizer skal du være trygg på at likestilling er en selvfølge og at diskriminering på bakgrunn av hudfarge, kjønn, legning eller funksjonshemming ikke skal finne sted. 

Her kan du lese mer om noen av områdene vi fokuserer på som en del av vårt samfunnsansvar.​​​

 

Antibiotikaresistens rapport

- nye finansieringsmodeller som en av løsningene

Les rapporten her
PP-GIP-NOR-0852