Kontakt ossInvestorsCareersMediaScienceContact Us
Pfizer menerHjemPfizer mener

Medisinske gjennombrudd gir oss helt nye muligheter til å behandle og kurere sykdommer. Over de siste tiårene har nye legemidler blant annet gjort at flere pasienter overlever kreftsykdom, at færre dør av hjerte- og karsykdommer, og at mange pasienter med revmatisme har fått et bedre liv. 

Dette er bare starten. Medisinsk forskning fortsetter å gi oss nye muligheter og nytt håp for mange pasienter i fremtiden. Vårt mål er å fortsette å levere nye medisinske gjennombrudd som kan endre pasienters liv.

Den viktigste verdien i gode og effektive legemidler er et bedre liv og høyere livskvalitet for pasienten. Men bedre helse gir også store positive konsekvenser for samfunnet. Med god behandling kan flere mennesker være i arbeid, ha omsorg for andre, bidra med skatteinntekter og redusere presset på våre felles helsetjenester. Pfizer mener at behandling med legemidler bør sees i et bredere samfunnsperspektiv og som en investering både i helse og i samfunnet. 
 

Rapport om antibiotikaresistens

Skal vi løse utfordringen om antiobiotikaresistens, må nye finansieringsløsninger være en del av løsningen.

Les mer
Pfizer Accord: Kutter prisene i lavinntektsland

Pfizer gjør legemidler og vaksiner tilgjengelig for kostpris i 45 av verdens fattigste land.

Les mer
PP-UNP-NOR-0791 | Utarbeidet: 06.2023
Om PfizerSamfunnsansvarPfizer menerLegemidlerKontakt ossJobbe i Pfizer Bivirkningsrapportering Brukervilkår for nettstedetPersonvernerklæring Cookie-erklæring © 2023 Pfizer AS. Innholdet er rettighetsbeskyttet.  

PP-UNP-NOR-0769
 
Pfizer AS, org.nr 915 213 596
Postadresse: Postboks 3, 1324 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo
Tlf.: +47 67 52 61 00