Bivirkningsrapportering

Pfizer har en egen Drug Safety enhet som ivaretar alle oppgaver i forbindelse med rapportering av bivirkninger i følge gjeldende forskrifter både for spontane rapporter og i kliniske studier.

 

Rapportering for våre samarbeidspartnere Klikk her

Fyll ut skjemaet nedenfor for å rapportere bivirkningen. Feltene som er merket med * må fylles ut for at vi skal kunne behandle rapporten din.

1. OM PERSONEN SOM FYLLER UT BIVIRKNINGSRAPPORTEN
2. OM PERSONEN SOM OPPLEVDE BIVIRKNINGEN(E)
3. OM LEGEMIDLET OG BIVIRKNINGEN(E)
4. OPPFØLGINGSINFORMASJON

Det ville vært til stor hjelp om vi fikk tillatelse til å kontakte legen din for å få en medisinsk bedømmelse av hendelsen. Hvis du tillater at vi kontakter legen din, skriver du kontaktopplysningene til legen her.

OPPDATERT 2016-11-02

PP-GEP-NOR-0185