Røykeslutt ved KOLS

Røykeslutt er viktigste behandling ved KOLS og bremser utvikling og forverring1. Å slutte kan være vanskelig, men røykesluttmedisin har vist god effekt.2

Fordelene med røykeslutt ved KOLS er åpenbare. Røykeslutt er det mest effektive enkelttiltaket for å redusere risiko for utvikling av- eller forverring av kols.1 Å hjelpe dine pasienter med å slutte å røyke vil kunne gi en betydelig bedring av deres lungefunksjon og redusere risiko for å utvikle KOLS, eller hindre at denne forverrer seg.1,4,5

Røykeslutt kan bedre lungefunksjonen3

Omarbeidet av Pfizer etter Fletcher C and Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br Med J 1977; 1:1645-16483

  • Lungefunksjon reduseres med alder både hos røykere og ikke-røykere – men for røykere kan hastigheten på tap av lungevev og reduksjon i luftstrøm være økt med opp til 50 %.3
  • Fletcher kurven viser at røykeslutt forhindrer ytterligere skade og forverring av lungefunksjon hos pasienter med kols; røykere som klarer å slutte vil ha signifikant høyere. FEV1*-volum, dvs. bedre lungefunksjon, i forhold til alder sammenlignet med de som fortsetter å røyke. Forskjellen i lungefunksjon mellom røykere og ikke-røykere øker over tid.3

*FEV1 (forced expiratory volume/1 sek)= ekspiratorisk luftstrøm i løpet av ett sekund (l/s). Ved obstruktivitet som følge av røykerelatert lungeskade vil FEV1 være redusert.

Røykesluttmedisinen Champix (vareniklin) kan hjelpe dine pasienter med mild til moderat KOLS med vellykket røykeslutt2*

Etter 12 ukers behandling med Champix var 42,3 % av pasientene røykfrie, mot 8,8 % av de som ble behandlet med Placebo. Denne studien undersøkte pasienter med mild til moderat KOLS som røykte gjennomsnittlig 24 sigaretter per dag den siste måneden og som hadde gjort det i gjennomsnittlig 41 år.2**

Omarbeidet av Pfizer etter Tashkin D et al. Efficacy and safety of varenicline for smoking cessation in patients with mild to moderate Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Tashkin DP et al. Chest 2011; 139:591-9.2

  • Etter 12 ukers behandling med CHAMPIX  var 42,3 % av pasientene røykfrie, mot 8,8% av de som ble behandlet med Placebo.
  • Etter ett år var 18,6 % av pasientene som ble behandlet med Champix røykfrie, versus 5,6 % av de som ble behandlet med placebo (OR=4,04, 95 % CI: 2,13-7,67, p<0,0001)1*
  • Forfatterne konkluderte med at CHAMPIX i denne studien viste å være en effektiv og vel tolerert farmakologisk behandling for røykeavvenning av pasienter med mild til moderat KOLS1***

*Omarbeidet etter Tashkin D et al. En dobbeltblind, multinasjonal studie gjennomført ved 27 sentre sammenlignet Champix versus placebo for røykeavvenning hos pasienter med mild til moderat KOLS (post-bronkodilator FEV1/FEV <70 % og FEV1% forutsagt normalverdi≥ 50 %). Forsøkspersonene fikk enten Champix 1 mg bd eller placebo i 12 uker med videre oppfølging uten medikamentell behandling i 40 uker. Primært endepunkt var CO-bekreftet sammenhengende røykfrihet i uke 9-12.

**Gjenomsnittlige baseline pasientkarakteristika (±SD): antall sigaretter/dag i løpet av de siste 24 måneder (±11), røykt i 41 (±9) år.

***Omarbeidet iht. EFPIA Code of Practice article 4.01.

Før oppstart og behandling les Champix sikkerhetsinformasjon.

Andre relevante sider om Champix:

Pfizerpodden - podkastserie fra Pfizer

Referanser:
  1. Helsedirektoratet, IS 2029, Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging, November 2012. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kols (27.10.2021)
  2. Tashkin D, Rennard S, Hays T, et al. Efficacy and safety of varenicline for smoking cessation in patients with mild to moderate Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Chest 2011; 139:591-9.
  3. Fletcher C and Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br Med J 1977; 1:1645-1648.
  4. Anthonisen NR, Connett JE, Kiley JP, et al. Effects of Smoking Intervention and the Use of an Inhaled Anticholinergic Bronchodilator on the Rate of Decline of FEV1 JAMA 1994; 272:1494-1505.
  5. Anthonisen NR, Connett JE, Murray RP, et al. Smoking and lung function of Lung Health Study participants after 11 years. Am J Respir Crit Care Med 2002; 166:675-679.
PP-CHM-NOR-0231