Behandling av atopisk eksem

Behandlingsmålet ved atopisk eksem (AD) er symptomreduksjon og langsiktig sykdomskontroll

Behandlingsprinsippene omfatter gjenopprette hudbarrieren og redusere inflammasjonen i huden og bedre og sikre god livskvalitet for pasienter med atopisk eksem.1-3 Atopisk eksem relatert kløe kan være plagsomt for noen pasienter og blant annet også føre til redusert søvnkvalitet.

Behandlingsmål ved atopisk eksem

 • Atopisk eksem er karakterisert av en svekket hudbarriere med tørr hud, som krever bruk av mykgøringsmidler (emolients; fuktighetskremer som fyller hudens rom med dråper olje)5-7
 • Hydrering hjelper huden med å holde på vann, forbedrer barrierefunksjonen og lindrer kløe5
 • Vedlikehold av hudpleie med bading og mykgjøringsmidler kan redusere frekvensen og alvorlighetsgraden av AD-bluss7-8 
 • Atopisk eksem skyldes den inflammatoriske immunresponsen i huden8
 • Utbrudd (oppbluss) av AD vil sannsynligvis ikke alltid bedres av fuktighetsbevarende kremer alene; behandlingen bør fokuseres på å redusere den inflammatoriske responsen7,8 
 • Kløe kan være betydelig selv i fravær av større utslett og bør behandles ved å minimere triggere, gjenopprette hudbarrieren og dempe inflammasjonen1,8
 • Kliniske faktorer som fremmer kløe inkluderer kløing, tørr hud, stress, svette og irritanter7 

Oversikt av behandlingsalternativer

Behandlingen består hovedsakelig av fuktighetskremer, topikale steroider, lokale kalsinevrinhemmere og for moderat til alvorlige  tilfeller systemisk behandling i form av immunsuppressive legemidler. 

Mild til moderat atopisk eksem behandles av primærhelsetjenesten. Pasienter med moderat til alvorlig, ukontrollert atopisk eksem med hyppige tilbakefall og behov for systemisk behandling bør henvises til spesialist i hudsykdommer.


2022 EADV-retningslinjer for AD hos voksne9

1 refer to guideline for restrictions, 2 licensed indication, 3 off-label treatment
↑↑ (dark green) strong recommendation for the use of an intervention
(light green) weak recommendation for the use of an intervention

Notes:

 • Add antiseptic/antibiotic/antiviral/antifungal treatment in cases of infections
 • Consider compliance and diagnosis, if therapy has insufficient effect 
 • Refer to guideline (Table 2 in part 2) for TCS classes recommended
NB! Note regarding Cibinqo (abrocotinib):
“As this approval came through after our consensus conferences, no consensus recommendation has been included in this iteration of the guideline.»

Definition of treatment goals

 • Remission/Control: Satisfactory reduction in the signs and symptoms of AE whilst being on a safe long-term antiinflammatory treatment
 • Complete remission: Disappearance of the signs and symptoms of AE without use of anti-inflammatory  reatment

Se retningslinjene for ytterligere informasjon.9

Abro= abrocitinib; AZA=azathioprine; Bari=baricitnib; CyA=ciclosporin; Dupi=dupilumab; MTX=methotrexate; TCI=topical calcineurin inhibitors; TCS= topical corticosteroids; Tralo=tralokinumab; Upa=upadacitinib; UVA1=ultraviolet A1; NB-UVB=narrow-band ultraviolet B
 

Norske anbefalinger ved systemisk behandling

Behandlingen skal gjennomføres i tråd med veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem, utarbeidet av Norsk forening for dermatologi og venerologi (NFDV).10

Les mer om NFDV-anbefalingene
I tillegg er det i Norge anbudskonkurranse på de betennelsesdempende legemidlene (biologiske og JAK-hemmere). Anbudet forvaltes av Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS). Det billigste legemiddelet i dette anbudet anbefales som førstevalg hos nye pasienter.11
Les mer om LIS-anbefalingene

Cibinqo er et slikt systemisk legemiddel som inkluderes i disse anbefalingene og som dermed forskrives kun av spesialister. I anbefalingene, så er det blant annet krav til alvorlighetsgrad. Disse vurderes ut i fra ulike skåringsverktøy.

Les mer om alvorlighetsgrad og bruk av skåringsverktøy

 

Referanser:

1. Wollenberg A et al. European guidelines on atopic eczema: part I - systemic theraphy. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022;36:1409-1431, 2. Weidinger S etal. Atopic dermatitis. Lancet 2016; 387: 1109–22. 3. Berents TL et al. Atopisk eksem. Tidsskrift for den Norske Legeforening. 2018;138(13). 4. Legat FJ (2021) Itch in Atopic Dermatitis – What Is New? Front. Med. 8:644760. doi: 10.3389/fmed.2021.644760, 5. Lee JH et al. A comprehensive review of the treatment of atopic eczema. Allergy Asthma Immunol Res. 2016;8(3):181–190, 6. Lynde C et al. Canadian practical guide for the treatment and management of atopic dermatitis. J Cutan Med Surg. 2005;8(Suppl 5):1–9, 7. Eichenfield LF et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 2. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. J Am Acad Dermatol. 2014;71(1):116–132, 8.Tollefson MM et al. Atopic dermatitis: skin-directed management. Pediatrics. 2014;134(6):e1735–1744, 9. Wollenberg A et al. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part II. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(6):850–78, 10. Olset H et al. Veiledende anbefalinger for bruk av biologiske legemidler og JAK-hemmere ved atopisk eksem. Norsk forening for dermatologi og venerologi, versjon 4, 06.02.2023, 11. LIS-2006a og 2006b TNF BIO Anbefalinger (gjeldende fra 01.02.2023)

PP-CIB-NOR-0054