Dosering og administrering

Oral administrering. Behandlingen bør startes opp og overvåkes av lege som har erfaring med diagnostisering og behandling av atopisk eksem. 

Anbefalt startdose er 200 mg én gang daglig.

  • En startdose på 100 mg én gang daglig anbefales til 
    • pasienter ≥ 65 år
    • pasienter med en bestemt sykehistorie eller sykdom; Se SPC1
  • En startdose på 50 mg én gang daglig anbefales til
    • pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR på < 30 ml/min) 

Under behandling kan dosen reduseres eller økes basert på toleranse og effekt

  • Den laveste vedlikeholdsdosen som er effektiv, bør vurderes
  • Maksimal daglig dose er 200 mg

Cibinqo kan brukes med eller uten medikamentell lokalbehandling for atopisk dermatitt.

Seponering av behandling bør vurderes hos pasienter som ikke viser tegn på terapeutisk nytte etter 24 uker. 

Ved ulike laboratorieavvik bør behandling ikke startes, eller det kan være nødvendig med dosjustering/seponering etter oppstart. 

Fleksibel dosering ved interaksjoner

Tre ulike styrker av Cibinqo (200, 100, 50 mg), tillater fleksibel dosering ved interaksjoner med andre legemidler:
 

Cibinqo_fleksibel-dosering

 

Referanse:

Cibinqo SPC

PP-CIB-NOR-0048