Anbefalinger for TBE-vaksine

FHIs anbefalinger

FHI informerer i slutten av februar 2022 at det er meldt om økte TBE tilfeller smittet i Norge for 2021. I 2020 var tallet 36 smittet i Norge (41 tilfeller inkludert smitte fra utlandet). I 2021 har tallet økt til 64 tilfeller smittet i Norge. Totalt er 71 TBE tilfeller registrert i 2021, men forskjellen på 7 tilfeller har ikke bekreftet smittested. Økningen er observert i fylkene Vestfold, Telemark og Agder.1 Med bakgrunn av denne økningen i antall registrerte tilfeller, vil FHI gjøre oppmerksom på gjeldende vaksineråd for TBE.

I Norge har man funnet flått enkelte steder langs kysten helt nord til Bodø. Man har sett TBE-smitte hos flått og småvilt i flere områder enn der det er rapportert TBE-smitte til menneske. Folkehelseinstituttet har undersøkt flått på enkelte steder i kystområder i Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, og Nordland. I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått med TBE-virus. Det også funnet TBE-antistoffer i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr i de samme fylkene. Der det er påvist TBE-virus i flått, er det en mulig risiko for smitteoverføring til menneske, men det er kun i Agder, Vestfold og Telemark og Viken (kun to kommuner; Vestby og Fredrikstad) at det er påvist smitte hos mennesker. Skogsarbeidere og andre som oppholder seg mye ute i terrenget i endemiske områder er mest utsatt for smitte.2

Barn og voksne som ferdes mye i skog og mark, og som ofte blir bitt av flått langs kysten i områder der det er rapportert humane tilfeller av TBE (Agder, Telemark og Vestfold, tidligere Buskerud fylke), bør vurdere å vaksinere seg mot TBE viruset. Smitterisikoen er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder.2

I vårt naboland, Sverige, er det risiko for smitte i kystområder og ved store innsjøer i sørlige del av Sverige. De siste årene er det registrert flere tilfeller av skogflåttencefalitt der smitten har skjedd på den svenske vestkysten fra rett sør for Göteborg til nord i Bohuslän. Svenske helsemyndigheter anbefaler at fastboende og personer som om sommeren ferdes mye i skog og mark i disse områdene tilbys vaksine. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke, og sykdomsforekomsten har de senere årene økt i alle endemiske områder unntatt Østerrike, hvor de har TBE-vaksinasjon i program.2

Ved utenlandsreise: 
Friluftsaktivitet i skogområder i land der smitten forekommer (f. eks. aktuell for orienteringsløpere, skogsarbeidere, personer som skal gå fottur eller ligge i telt). Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. Om mulig bør lokale kontakter rådspørres om hvorvidt vaksinasjon er nødvendig.
 

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

  1. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/skogflattencefalitt-tbe-virusinfeks/, oppdatert 08.07.2022
  2. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/skogflattencefalittvaksinasjon-tbe-/, oppdatert 03.06.2022
PP-TCV-NOR-0204