Anbefalinger for TBE-vaksine

FHIs anbefalinger

Per mars 2021 var alle meldte TBE-tilfellene i Norge smittet nær kysten i Agder, Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud fylke. Man har i tillegg i disse områdene også påvist TBE-virus i flått og hjortedyr.1

I Norge har man funnet flått langs kysten helt nord til Bodø. Man har sett TBE-smitte hos flått og småvilt i flere områder enn der det er rapportert TBE-smitte til menneske. Folkehelseinstituttet har undersøkt flått i enkelte kystområder i Østfold, Akershus, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. I alle disse fylkene, inkludert sørlige Nordland, er det funnet flått med TBE-virus. Det også funnet TBE-antistoffer i serum fra hjortedyr og produksjonsdyr i de samme fylkene. I disse områdene er det ikke meldt om smitte til mennesker, men der det er påvist TBE-virus i flått, kan det være en mulig risiko for smitteoverføring til menneske. Skogsarbeidere og andre som oppholder seg mye ute i terrenget i endemiske områder er mest utsatt for smitte.1

I vårt naboland, Sverige, er det risiko for smitte i kystområder og ved store innsjøer i sørlige del av Sverige, og det er rapportert sykdomstilfeller også i Bohuslän. Utbredelsen av smitteførende flått ser ut til å øke, og sykdomsforekomsten har de senere årene økt i alle endemiske områder unntatt Østerrike, hvor de har TBE-vaksinasjon i program.1

Barn og voksne som ferdes mye i skog og mark, og som ofte blir bitt av flått langs kysten i områder der det er rapportert humane tilfeller av TBE (Agder, Telemark og Vestfold, tidligere Buskerud fylke), bør vurdere å vaksinere seg mot TBE viruset. Smitterisikoen er høyest i disse områdene, samt i tilgrensende geografiske områder.1


Ved utenlandsreise: 
Friluftsaktivitet i skogområder i land der smitten forekommer (f. eks. aktuell for orienteringsløpere, skogsarbeidere, personer som skal gå fottur eller ligge i telt). Risikoen for smitte kan variere betydelig innenfor små områder. Om mulig bør lokale kontakter rådspørres om hvorvidt vaksinasjon er nødvendig.

 

 

 

Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:
1. Skogflåttencefalittvaksine (TBE-vaksine) - FHI, oppdatert 31.05.2021, lest 12.09.2021
 

PP-TCV-NOR-0164