Webinar TicoVac og TBE

Nedenfor kan du se en kort gjennomgang (10 min) av:

  • Flåttens livssyklus
  • Forskjeller mellom TBE og borreliose
  • Symptomer på TBE
  • Nye TBE tilfeller for 2021 i Norge og Sverige
  • Anbefalinger fra FHI
  • Dosering og etterlevelse av TicoVac

Diagnostisering av skogflåttencefalitt (TBE) og spredning av TBE

Av Professor og infeksjonslege Tomas Bergström, Universitetssykehuset i Gøteborg

Webinaret tar for seg: 

  • Spredning av TBE i Norge, Sverige og Europa
  • Klinikk og diagnostisering – hvordan fanger man opp pasienter med uspesifikke symptomer?
Om TicoVac

Kontakt oss

Med riktig legemiddelbruk kan du gi dine pasienter bedre behandling.

Referanser:

Referanse: Folkehelseinstituttet, SYSVAK; datauttrekk 02.03.2022

PP-TCV-NOR-0204