Dosering, administrering og pris

Vydura (rimepgepant) har følgende indikasjoner for voksne:1

 • Akutt behandling av migrene med eller uten aura.
 • Forebyggende behandling av episodisk migrene som har minst 4 migreneanfall i måneden.

Dosering av Vydura

Akutt behandling av migrene: 75 mg 1 gang daglig etter behov. 

Forebyggende behandling av episodisk migrene: 75 mg annenhver dag.

Maks daglig dose er 75 mg

Vydura pris

Vydura (rimegepant) 75 mg: 2 stk.1 (blister) kr 544,80.2

På bildet: Til venstre Vydura 2-pakningen og til høyre papplommmen med pakningsvedlegget i øverste del og de to tablettene i blister-forpakningen i nederste del. Tabletten skal IKKE trykkes ut gjennom folien, den skal forsiktig dras av fra baksiden. Merk at de to små, "avlange boblene" - uten tekst på baksiden - er kun luftlommer og inneholder ikke tabletter.   

Administrering peroralt Vydura smeltetablett

 • Smeltetabletten (myntesmak) skal plasseres på eller under tungen
 • Smeltetabletten oppløses i munnen, væske er ikke nødvendig
 • Pasientene rådes til å ha tørre hender når de forsiktig fjerner folien, like før de skal ta tabletten. Tabletten skal ikke trykkes ut gjennom folien, den skal forsiktig dras av fra baksiden.
 • Henvis pasientene til pakningsvedlegget for fullstendig preparatomtale 

 

  Viktig sikkerhetsinformasjon ved bruk av Vydura til pasienter med migrene

  • Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon eller terminal nyresvikt (CrCl < 15ml/kg)
  • Ikke anbefallt under graviditet pga. begrensede data
  • Ikke anbefalt ved samtidig bruk av sterke hemmere av CYP3A4 eller moderate/sterke induktorer av CYP3A4. Dersom bruk sammen med moderate hemmere av CYP3A4 eller sterke P-gp hemmere, bør ny dose Vydura unngås de neste 48 timene
  • Vurder Medikamentoverforbrukshodepine (MOH) ved hyppig eller daglig migrene under behandling med Vydura
  • Kontraindisert ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene
  • Vanligste bivirkning er kvalme

   

  Les mer om Vydura

  Referanser:
  1. SPC Vydura (rimegepant) 
  2. Felleskatalogtekst Vydura oppdatert pr. 20.06.2022
  PP-NNT-NOR-0043