Hva er transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM)

ATTR-CM kan være lett å overse.

ATTR-CM er en sjelden sykdom som er livstruende, underdiagnostisert og rammer oftest eldre pasienter. Feilfolding av transtyretin fører til dannelse av amyloide fibriller som avleires i hjertet.1-6

For å stille rett diagnose må du kjenne tegnene du skal se etter. Pasienter som har hjertesvikt som skyldes ATTR-CM kan ha både kardiale og ikke-kardiale tegn og symptomer. Ett eksempel på dette er karpaltunnelsyndrom og korrigerende kirurgi for karpaltunnelsyndrom. Karpaltunnelsyndrom kan ha oppstått på grunn av avleiring av amyloid i karpaltunnelen. Forekomsten av karpaltunnelsyndrom er betydelig høyere hos pasienter som har hjertesvikt grunnet ATTR-CM. Én studie fant karpaltunnelsyndrom hos omtrent halvparten av pasientene av pasientene med ATTR-CM.7 Karpaltunnelsyndrom kan oppstå mange år før hjertet er merkbart affisert. 

Hva er karpaltunnelsyndrom?​

Karpaltunnelsyndrom er en tilstand som kan være smertefull. Det oppstår når medianusnerven kommer i klem fordi karpaltunnellen blir for trang. Det kan skyldes en betennelsesreaksjon, sykdom eller skader. Det er også enkelte yrksesgrupper som er mer utsatt. Pasienter med transtyretin amyloidose er utsatt på grunn av avleiring av amyloid i karpaltunnellen. Tilstanden kan oppstå mange år før diagnosen ATTR-CM blir stilt og regnes derfor som et rødt flagg.

Hva er amyloidose?​

Amyloidose er en gruppe sykdommer der amyloidfibrillene avleires ekstracellulært i forskjellige organer. Dette fører videre til progredierende organdysfunksjon.1,7,8 Amyloidfibrillene dannes ved at proteiner feilfoldes, og det er identifisert mer enn 30 forskjellige proteiner som kan føre til amyloidose. Flere organer kan rammes, hvilke organ som påvirkes er avhengig av type amyloid fibrille.1 De vanligste amyloidfibrillene som kan infiltrere hjertet og føre til hjerteamyloidose er immunoglobulin lettkjede amyloid fibrilleprotein (AL) og transtyretin amyloid fibrilleprotein (ATTR) .2,7-9

Last ned eller bestill brosjyre om ATTR-CM

Det er viktig å skille mellom type fibrilleprotein, da de forskjellige amyloidosene har forskjellig klinisk forløp.9    

Villtype vs arvelig ATTR-CM

Villtype ATTR-CM (wtATTR):

wtATTR er idiopatisk3 og regnes ikke for å være en arvelig sykdom.1  Det er den vanligste formen for ATTR-CM og er kjent under flere navn, som for eksempel: kardial amyloidose, senil hjerteamyloidose eller senil systemisk amyloidose. Symptomer som hjertesvikt, arytmier og atrieflimmer kan opptre fra 60 års alder.2-4,6,11,12 Ofte ser man at pasienten har karpaltunnelsyndrom i anamnesen.3,4,14

 

Villtype ATTR-CM (wtATTR)

Også kjent som3,6
•    Senil hjerteamyloidose
•    Senil systemisk amyloidose
•    Aldersbetinget amyloidose
•    Hjerteamylolidose
•    Kardial amyloidose 

Kjennetegn:
•    Etnisitet: hovedsakelig hvit3,6
•    Rammer oftest menn3,4,6
•    Symptomer kan opptre fra 60 års alder11
•    Hjertesvikt2-4.6
•    Hjertearytmier, spesielt atrieflimmer3,6,11,12
•    Bilateral karpaltunnelsyndrom i anamnesen3,4,14

Prognose:
Median overlevelse: ~3,5 år2-4

Arvelig ATTR-CM (hATTR):

hATTR skyldes nedarvede mutasjoner i TTR-genet og er vanlig hos pasienter med afrikansk (Val122Ile), irsk (Thr60Ala), italiensk (Ile68Leu) og dansk (Leu111Met) herkomst.6,11-13

 

Arvelig ATTR-CM (hATTR)

Også kjent som3,6
•    Variant ATTR
•    Mutant ATTR
•    Arvelig amyloidose
•    Familiær amyloid kardiomyopati

Kjennetegn:
•    Genetiske mutasjoner funnet hos enkelte folkegrupper (afrikansk, irsk, italiensk, dansk)2,11-13
•    Rammer menn og kvinner6
•    Sympomer kan opptre fra 50-60 års alder11,17
•    Hjertesvikt6
•    Nevrologiske symptomer (perifere og autonome)6
•    Bilateral karpaltunnelsyndrom i anamnesen3,4,14

Prognose:
Median overlevelse: ~2-3 år2

Klinisk presentasjon av ATTR-CM hos pasienter med wtATTR og hATTR

Pasienter med wtATTR og hATTR presenterer med hjertesvikt eller andre kardiale eller ikke-kardiale symptomer.3,4,6,9,18-21 Typiske kardiale symptomer er fatigue, tungpust, ødem, arytmi, aortastenose og hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon. 

Tegningene nedenfor illustrerer andre vanlige funn og symptomer, f.eks. nevrologiske som karpaltunnelsyndrom, bløtvevssymptomer som distal bicepsseneruptur og gastrointestinale som diare, kvalme og forstoppelse.

 

Se film om hvordan legen mistenker og oppdager at pasienten har ATTR-CM.  

Dr. Detektiv og de skjulte ledetrådene

Møt dr. Detektiv, en kardiolog som er dyktig på å diagnostisere spesielle tilfeller. Se hvordan han mistenker og oppdager at pasienten har ATTR-CM.

Se hvordan det går...
Referanser:

1. Sipe JD, Benson MD, Buxbaum JN, et al. Amyloid fibril proteins and amyloidosis: chemical identification and clinical classification International Society of Amyloidosis 2016 Nomenclature Guidelines. Amyloid. 2016;23(4):209-213.
2. Maurer MS, Elliott P, Comenzo R, Semigran M, Rapezzi C. Addressing common questions encountered in the diagnosis and management of cardiac amyloidosis. Circulation. 2017;135(14):1357-1377.
3. Connors LH, Sam F, Skinner M, et al. Heart failure due to age-related cardiac amyloid disease associated with wild-type transthyretin: a prospective, observational cohort study. Circulation. 2016;133(3):282-290.
4. Pinney JH, Whelan CJ, Petrie A, et al. Senile systemic amyloidosis: clinical features at presentation and outcome. J Am Heart Assoc. 2013;2(2):e000098.
5. Mohammed SF, Mirzoyev SA, Edwards WD, et al. Left ventricular amyloid deposition in patients with heart failure and preserved ejection fraction. JACC Heart Fail. 2014;2(2):113-122.
6. Maurer MS, Hanna M, Grogan M, et al. Genotype and phenotype of transthyretin cardiac amyloidosis: THAOS (Transthyretin Amyloid Outcome Survey). J Am Coll Cardiol. 2016;68(2):161-172.
7. Pinney JH, Whelan CJ, Petrie A, m.fl. Senile systemic amyloidosis: clinical features at presentation and outcome. J Am Heart Assoc. 2013;2(2):e000098.
8. Narotsky DL, Castano A, Weinsaft JW, Bokhari S, Maurer MS. Wild-type transthyretin cardiac amyloidosis: novel insights from advanced imaging. Can J Cardiol. 2016;32(9):1166.e1-1166.e10.
9. Nativi-Nicolau J, Maurer MS. Amyloidosis cardiomyopathy: update in the diagnosis and treatment of the most common types. Curr Opin Cardiol. 2018;33(5):571-579.
10. Rapezzi C, Merlini G, Quarta CC, et al. Systemic cardiac amyloidoses: disease profiles and clinical courses of the 3 main types. Circulation. 2009;120(13):1203-1212.
11. Ruberg FL, Berk JL. Transthyretin (TTR) cardiac amyloidosis. Circulation. 2012;126(10):1286-1300.
12. Rapezzi C, Quarta CC, Riva l, et al. Transthyretin-related amyloidoses and the heart: a clinical overview. Nat Rev Cardiol. 2010;7(7):398-408.
13.  Jacobson DR, Pastore RD, Yaghoubian R, et al. Variant-sequence transthyretin (isoleucine 122) in late-onset cardiac amyloidosis in Black Americans. N Engl J Med. 1997;336:466-473.
14. Nakagawa M, Sekijima Y, Yazaki M, et al. Carpal tunnel syndrome: a common initial symptom of systemic wild-type ATTR (ATTRwt) amyloidosis. Amyloid. 2016;23(1):58-63.
15. Tuzovic M, Yang EH, Baas AS, et al. Cardiac amyloidosis: diagnosis and treatment strategies. Curr Oncol Rep. 2017;19(7):46.
16. Dubrey SW, Hawkins PN, Falk RH. Amyloid diseases of the heart: assessment, diagnosis, and referral. Heart. 2011;97(1):75-84.
17. Swiecicki PL, Zhen DB, Mauermann ML, et al. Hereditary ATTR amyloidosis: a single-institution experience with 266 patients. Amyloid. 2015;22(2):123-131.
18. Galat A, Guellich A, Bodez D, et al. Aortic stenosis and transthyretin cardiac amyloidosis: the chicken or the egg? Eur Heart J. 2016;37(47):3525-3531.
19. Geller HI, Singh A, Alexander KM, et al. Association between ruptured distal biceps tendon and wild-type transthyretin cardiac amyloidosis. JAMA. 2017;318(10):962-963.
20. Yanagisawa A, Ueda M, Sueyoshi T, et al. Amyloid deposits derived from transthyretin in the ligamentum flavum as related to lumbar spinal canal stenosis. Mod Pathol. 2015;28(2):201-207.
21. Westermark P, Westermark GT, Suhr OB, Berg S. Transthyretin-derived amyloidosis: probably a common cause of lumbar spinal stenosis. Ups J Med Sci. 2014;119(3):223-228.

Preparatomtale

SPC
Felleskatalogtekst

PP-VYN-NOR-0271