Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

ATTR-CM brosjyre

Les om tegn og symptomer på ATTR-CM (transtyretin amyloid kardiomyopati) (PP-VYN-NOR-0290)

Brosjyre Materiell for pasient

ATTR-CM pasientbrosjyre

Brosjyre for pasienter og pårørende til pasienter med hjerteamyloidose (PP-VYN-NOR-0181)

Les mer på våre nettsider