Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

ATTR-CM brosjyre

Les om tegn og symptomer på ATTR-CM (transtyretin amyloid kardiomyopati) (PP-VYN-NOR-0071)

Poster Materiell for helsepersonell

ATTR-CM Hidden plakat

Last ned en plakat med huskeregel for hvordan finne de skjulte tegnene på ATTR-CM (PP-VYN-NOR-0100)

Studie Materiell for helsepersonell

Vyndaqel ATTR-ACT studien

Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) - en klinisk studie av pasienter med kardial amyloidose (ATTR-CM) (PP-VYN-NOR-0097)

Les mer på våre nettsider