Last ned og bestill

Brosjyre Materiell for helsepersonell

ATTR-CM brosjyre

Les om tegn og symptomer på ATTR-CM (transtyretin amyloid kardiomyopati) (PP-RDP-NOR-0004)

Brosjyre Materiell for pasient

ATTR-CM pasientbrosjyre

Brosjyre for pasienter og pårørende til pasienter med hjerteamyloidose (PP-VYN-NOR-0181)

Brosjyre Materiell for helsepersonell

EstimATTR brosjyre

Les om EstimATTR - et pedagogisk verktøy for å estimere sannsynligheten for wtATTR-CM hos hypotetiske hjertesviktpasienter (PP-VYN-NOR-0156)

Studie Materiell for helsepersonell

Vyndaqel ATTR-ACT studien

Transthyretin Amyloidosis Cardiomyopathy Clinical Trial (ATTR-ACT) - en klinisk studie av pasienter med kardial amyloidose (ATTR-CM) (PP-VYN-NOR-0097)

Les mer på våre nettsider