Varighet:
37 minutter

Details

Smertebehandling av kreftpasienter

Smerte er noe mange pasienter frykter.
Til tross for betydelige forbedringer både i den tumorrettede og pasientsentrerte smertebehandlingen de siste årene viser kliniske undersøkelser at flere enn 50% av kreftpasienter har smerter som enten er underdiagnostisert og/eller underbehandlet. Bedre diagnostikk og smertebehandling, systematisk innført i helsetjenesten, vil raskt kunne forbedre smertebehandlingen og derved livskvaliteten til mange kreftpasienter. Prinsippene er enkle å følge både av spesialister og leger innen allmennmedisin.
Dette er kort oppsummert: Gjennomfør en systematisk diagnostikk - baser behandlingen på diagnostikken - involver pasienten i beslutningene - følg de enkle pasientprinsippene som finnes i nasjonale og internasjonale retningslinjer.

Webinaret "Smertebehandling av kreftpasienter" ble arrangert 12. mars 2021. Webinaret er en forelesning av Stein Kaasa,Professor - Avdelingsoverlege - European Pallialive Care Research Center (PRC), Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo

PP-ONC-NOR-0288