Xeljanz (tofacitinib) i LIS-anbefalingene

XELJANZ er det første anbefalte pasientadministrerte legemidlet for behandling av leddgikt (RA), gjeldende fra 1. mai 20181*

Sykehusinnkjøp/LIS og prosessen

Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp HF, tidligere legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS), har innhentet tilbud på legemidler som anvendes i helseforetakene for blant annet RA.  Basert på disse tilbudene har de nå kommet med anbefalinger for preparatvalg ut fra legemiddelkostnad de to første år og anbefalte doseringer i legemidlets preparatomtale.

Les mer om rangeringen av legemidler innen behandling av RA.

*Infliksimab (Inflectra og Zessly) er et sykehusadministrert legemiddel. Inflectra vil være førstevalg fra 1. mai frem til 31. august. Deretter vil Zessly være førstevalget. Felleskatalogteksten til Inflectra.

Relevant sikkerhetsinformasjon om Xeljanz:

Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene, aktiv tuberkulose (TB), alvorlig infeksjon, alvorlig nedsatt leverfunksjon, graviditet eller amming.

Forsiktighetsregler: Kombinasjon med biologiske og visse andre immundempende legemidler pga. en mulig risiko for økt immunsuppresjon og økt infeksjonsfare, alvorlige infeksjoner, TB, reaktivering av virus, malignitet, lymfoproliferativ sykdom, interstitiell lungesykdom, gastrointestinale perforasjoner, lymfopeni, nøytropeni, anemi, hyperlipidimi og forhøyede leverprøver. Det er ikke anbefalt å gi levende vaksiner samtidig med Xeljanz.

Bivirkninger: De vanligste alvorlige infeksjonene som er rapportert er pneumoni, cellulitt, herpes zoster, urinveisinfeksjon, divertikulitt og appendisitt.2

For fullstendig informasjon, se SPC.

RA=Revmatoid artritt

Preparatinformasjon

 

Referanse: