Zavicefta og OXA-48 produserende bakterier

OXA-48-produserende K. pneumoniae er en resistent bakterie, som vanligvis erverves på sykehuset.1 Pasienter som innlegges på sykehus i utlandet og deretter overflyttes til land med lavere prevalens er velkjente årsaker til innførsel av karbapenemase-produsenter Enterobacteriaceae (CPE), herunder OXA-48-produserende K. pneumoniae.1

OXA-48 er den mest dominerende karbapenemase på verdensplan og var ansvarlig for 36,5% av alle bekreftede CPE-tilfeller i 2019.2 

Hør professor David Livermore fortelle mer om OXA-48 produserende bakterier og hvordan de kan behandles.

Referenser:

1. European Center for Disease Prevention and Control, Carbapenemase-producing (OXA-48) Klebiselle Pneumoniae ST392 found in travellers previously hospitalised in Gran Canaria, Spain, 2018: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/carbapenemase-producing-oxa-48-klebsiella-pneumoniae-st392-found-travellers-previously / Lest 21.02.2022
2. English surveillance programme for antimicrobial utilisation and resistance (ESPAUR) report 2019 to 2020: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/936199/ESPAUR_Report_2019-20.pdf  / Lest 21.02.2022

PP-ZVA-NOR-0139