JAKADEMi Bullitin


Pfizer JAKADEMi Bulletin er et initiativ fra Pfizer der vi gjennom korte videoklipp (3-5 min) belyser ulike temaer vedrørende JAK-signalveier og behandling med JAK-hemmere. Vi tar utgangspunkt i ulike spørsmål/problemstillinger som vi håper er relevante og nyttige for deg som behandlende lege. 

JAKADEMi Bullitin er delt inn i ulike terapiområder.
 

Dermatologi Bulletin
Gastroenterologi Bulletin 
PP-UNP-NOR-0551