NSCLC kasuistikkmøte 27.04.2022

I dette møtet ble det diskutert NSCLC caser som var ALK+, ROS1+, PD-L1+ og e-Pro oppfølging med immunterapimodul i systemet Kaiku. Hver case fikk 20 minutter der vi la vekt på diskusjon fremfor presentasjon, og gode diskusjoner ble det. Møteleder var Dr Odd Terje Brustugun (Drammen), og de fire som presenterte kasuistikker var: Dr Saima Jamil Farooqi (OUS), Dr Siv Gyda Aanes (Bodø), Dr Fabian Kirchner (Ahus), og Dr Inger Johanne Zwicky Eide (Drammen).  
Total tid: 1.5t.

BE OM OPPTAKET VED Å SCANNE QR-KODEN:
 

QR kode for opptak NSCLC møte

Opptaket er KUN FOR HELSEPERSONELL. 

Merk at lenken du mottar per e-post kun er gyldig i begrenset tid. Derfor bør du laste ned opptaket når du mottar lenken slik at du kan se det ved en senere anledning.

Det er IKKE anledning til å dele opptaket med andre. Du kan evt henvise andre (kun helsepersonell) til denne nettsiden der de selv kan be om opptaket. 

Lenke til Felleskatalogtekst om Pfizer`s legemidler i lungekreft som nevnes:

PP-UNP-NOR-0284